Oftalmologická - cievna II.

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dv 49

Lekári:

doc. MUDr. Jana Štefaničková, PhD
+ klinický lekár

Sestrička:

Olympia Petráková

Tel.č:

02/48234916

Obedná prestávka: 12.00 - 12.30