Logopedická ambulancia

Nemocnica Ružinov

blok D, prízemie, vpravo, č. dverí 0068

Lekári:

PhDr. Slávka Zacharová, PhDr. Zuzana Oravkinová

Sestrička:

Tel.č:

02/48 234 729