Hematologická ambulancia I.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 202

Lekári:

prim. MUDr. Eva Luptáková, MUDr. Hana Krutá, MUDr. Beáta Tomaščinová, DrSc., Mudr. Monika Drakulová,

Sestrička:

Mgr. Martina Hricová

Tel.č:

02/ 59 54 2770