Urologická ambulancia II.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

C blok, 6.poschodie

Lekári:

doc. MUDr. Milan Obšitník, CSc., doc. MUDr. Ján Breza, PhD., MUDr. Martin jankovich, PhD., MUDr. Ján Gašparík, MUDr. Žofia Füssy

Sestrička:

Tatiana Mocková

Tel.č:

02/ 68 67 2813