ABO inkompatibilná transplantácia obličky, prvýkrát už aj na Slovensku

326261587_724657142776342_977765094402520940_n
Obrázok ku správe: ABO inkompatibilná transplantácia obličky, prvýkrát už aj na Slovensku

V Univerzitnej nemocnici Bratislava dnes (24.1.2023) odborníci z Transplantačného centra v Nemocnici akad. L. Dérera pod vedením doc. MUDr. Zuzany Žilinskej, PhD., MPH, MHA zrealizovali ABO inkompatibilnú transplantáciu obličky od živého darcu prvýkrát na Slovensku. Ide o náročný proces s náročným rozhodovaním a manažmentom liečby, ktorý však prináša nádej a rozširuje dostupnosť transplantácie obličky od živého darcu väčšiemu počtu pacientov, ktorí by inak boli odkázaní čakať na obličku od darcu mŕtveho.

 

Medzi zásadné podmienky vykonania transplantácie obličky je ABO kompatibilita a negatívna krížová skúška. ABO kompatibilita znamená, podobne ako pri krvných transfúziách, zlučiteľnosť v krvných skupinách. Teda pacient podstupujúci transplantáciu obličky môže dostať obličku len od darcu s rovnakou krvnou skupinou alebo inou krvnou skupinou, ktorá je zlučiteľná s krvnou skupinou pacienta. Napríklad, pacient s krvnou skupinou "nula" môže dostať obličku len od darcu s krvnou skupinou "nula", kým pacient s krvnou skupinou "A" môže dostať obličku od darcu s krvnou skupinou "A" alebo "nula", pacient s krvnou skupinou "B" môže dostať obličku od darcu s krvnou skupinou "B" alebo "nula". Najlepšie je na tom pacient s krvnou skupinou "AB", ktorý môže dostať obličku od darcu akejkoľvek krvnej skupiny. Je to tak preto, lebo pacient s krvnou skupinou "nula" má prirodzene vytvorené protilátky proti krvným skupinám "A" aj "B", pacient s krvnou skupinou "A" proti "B", pacient s krvnou skupinou "B" proti "A". Len pacient s krvnou skupinou "AB" nemá protilátky proti žiadnej krvnej skupine.

 

V prípade, že pacient má živého darcu, je v prvom rade potrebné zistiť či darca má vhodnú krvnú skupinu. Ak nemá, transplantácia obličky od ABO inkompatibilného darcu bola v minulosti absolútne kontraindikovaná, pretože by došlo k okamžitému zničeniu obličky hneď po jej transplantácii do tela príjemcu. V dôsledku ABO inkompatibility tak nebolo možné akceptovať mnohých živých darcov s nevhodnou krvnou skupinou a pacient so zlyhanými obličkami bol odkázaný čakať na darcu mŕtveho.

 

Toto však už dnes neplatí pretože zavedenie imunosupresív blokujúcich tvorbu protilátok a imunoadsorpcie, ktorá efektívne odstraňuje protilátky z krvi pacienta, umožnilo aj transplantácie obličiek napriek ABO inkompatibilite (krvnoskupinovej nevhodnosti). Tento výkon pozostáva z postupného pridávania špecifických imunosupresívnych liečiv, v poslednom týždni pred transplantáciou sa uskutočňuje niekoľko procedúr imunoadsorpcie, ktorá je kruciálna. Transplantáciu je možné urobiť len vtedy, ak sa podarí znížiť koncentráciu protilátok proti inkompatibilnej krvnej skupine na akceptovateľnú úroveň. A to sa podarilo v práve v Nemocnici akad. L. Dérera pri pacientovi, ktorému obličku daroval jeho otec. 

Je 
to obrovská nádej pre všetkých pacientov, ktorí čakajú na transplantáciu obličky a aj vďaka našim odborníkom z Transplantačného centra je pre nich takáto liečba na Slovensku dostupnejšia. Veľmi ma teší keď vidím ako sa pokroky v medicíne dotýkajú aj našich pacientov, a som veľmi vďačný za všetkých našich odborníkov, ktorí majú odvahu na inovatívne riešenia s výsledkom záchrany života alebo skvalitnenia každodenného fungovania pacienta.“ povedal MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.

 

ABO inkompatibilná transplantácia obličky sa na Slovensku prvýkrát zrealizovala pod vedením doc. MUDr. Zuzany Žilinskej PhD., MPH, MHA, zástupkyňa prednostu pre transplantáciu obličiek v Nemocnici akad. L. Dérera na Kramároch (Univerzitná nemocnica Bratislava), ktorá hovorí o tom, že tento výkon si vyžaduje dôslednú, špecifickú a asi mesiac trvajúcu prípravu pacienta na transplantáciu. „Udáva sa, že využitím tejto metódy je možné zvýšiť počet transplantácií obličiek od živých darcov až o 30%, skrátiť dobu čakania na obličku a zvýšiť dostupnosť transplantácie obličky ostatným pacientom čakajúcim na transplantáciu od darcu mŕtveho. Po dôslednej príprave a s cieľom rozšíriť dostupnosť transplantácií obličiek od živých darcov sme sa rozhodli začať program ABO inkompatibilných transplantácií obličiek v Univerzitnej nemocnici Bratislava.“ dodala zástupkyňa prednostu pre transplantáciu obličiek v Nemocnici akad. L. Dérera, doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA.

undefined