Ako prví na Slovensku sme začali implantovať svetovo najmenší stimulátor miechy

IMG_0904
Obrázok ku správe: Ako prví na Slovensku sme začali implantovať svetovo najmenší stimulátor miechy
Pomoc pre pacientov trpiacich ťažkou chronickou bolesťou
Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) začala ako prvá na Slovensku implantovať pacientom trpiacim ťažkou chronickou bolesťou najmenší stimulátor miechy na svete. Operáciu úspešne absolvovali prví 3 pacienti. V tele majú len mikroelektródy.

Technologická novinka je určená pre pacientov s ťažkou chronickou bolesťou, na ktorú dlhodobo nezaberajú žiadne dostupné medicínske postupy, v dôsledku čoho nevedia normálne fungovať. „Ide najmä o ľudí s intenzívnou a neutíchajúcou bolesťou trupu, chrbtice či končatín. Voperovanie neurostimulátora je pre nich často posledným riešením spomedzi aktuálnych možností medicíny,“ priblížil operatér - primár Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB MUDr. Róbert Illéš, MPH
    
„Do tela pacienta sme zaviedli len veľmi malé elektródy s hrúbkou 1,3 mm, a to miniinvazívne, pomocou injekcie, bez narušenia tkaniva a s minimálnymi rizikami,“ vysvetlil ďalší člen operačného tímu  certifikovaný algeziológ a prezident Slovenskej intervenčnej sekcie pre liečbu bolesti MUDr. Róbert Rapčan, FIPP. Po novom už nie je treba voperovať pod kožu pacienta batériu, ako dosiaľ. „Miniatúrny zdroj elektrickej energie je externý, pacient ho nosí pri sebe,“ spresnil. Elektrické impulzy, ktoré  zabraňujú prenosu informácií o bolesti do mozgu, vysiela bezdrátovo do elektród v mieche. Intenzita sa dá ovládať v rámci programového rozhrania. Programovanie je jednoduché a robí sa pomocou iPadu. 

V UNB sa na Neurochirurgickej klinike robia implantácie neurostimulátorov do miechy bežne, ročne podstúpi tento zákrok približne 40 pacientov. „Novinka však rozširuje možnosti ponuky pre pacientov, ktorí chcú žiť aktívnejší život bez doterajšieho obmedzenia v podobe implatnovanej batérie,“  vysvetlil MUDr. Illéš.  „Vďaka implantácii neurostimulátora pociťujú pacienti účinnú úľavu od bolesti, užívajú menej liekov a tešia sa aj lepšej kvalite života,“ doplnil. Zníženie bolesti sa najčastejšie pohybuje v rozpätí  50-70%.

Najmenší neurostimulátor na svete, ktorý začala UNB používať, je plne hradený z verejného zdravotného poistenia. Jeho implantácia je výsledkom komplexného procesu spolupráce špecialistov a pacienta. O jeho vhodnosti sa rozhoduje kolektívne na základe splnenia konkrétnych kritérií.