Algeziologická ambulancia/Ambulancia chronickej bolesti

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 153

Lekári:

MUDr. Jana Morávková

Sestrička:

Blažena Litomerická

Tel.č:

02/ 59 54 2304
             
Algeziologické konzíliá pre hospitalizovaných pacientov okrem stredy: 8: 00 – 14: 00
Ambulancia je zameraná na riešenie chronickej nádorovej a nenádorovej bolesti ambulantných pacientov a na konziliárne algeziologické služby pre hospitalizovaných pacientov. Pacienti s chronickou bolesťou sa na vyšetrenie objednávajú telefonicky. Treba si priniesť dokumentáciu z vyšetrení u neurológa, ortopéda, reumatológa.