Ambulancia biologickej liečby

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Endoskopia 1.posch., č. dv. 114

Lekári:

MUDr. B. Norek, PhD., MUDr. M. Krumpová, MUDr. P. Slezáková, MUDr. S. Majna, MUDr. K. Klimeková

Sestrička:

Žideková S, Ebstová B., Gajdošová K.

Tel.č:

02/ 68 67 3563, bioterapia.gek@gmail.com