Ambulancia centra pre liečbu sclerosis multiplex

Nemocnica Ružinov

suterén nemocničnej polikliniky, č. dv. 024

Lekári:

Vedúci centra: prof. MUDr. Ľubomír Lisý, Dr.Sc.
MUDr. Viera Hančinová
MUDr.Alžbeta Štofiková

Sestrička:

Anna Hrdličková, Viera Zigová

Tel.č:

02/ 48 234 757
Odbery 7.15 - 9.00
Objednanie na vyšetrenie /čas je orientačný/ a informácie o výsledkoch 13.30 - 15.00 na t. č. 02/ 48 234 757 
Prestávka 13.00 - 13.30
email : smcentrum.ruzinov@gmail.com