Ambulancia klinickej farmakológie II.

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dv. 002

Lekári:

MUDr. Katarína Jurečková

Sestrička:

Tel.č:

02/ 48 234 786
konzília denne 12.00 - 15.00