Ambulancia klinickej logopédie II.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

1.posch. poliklinika, č. dv. 122

Lekári:

Mgr. Gregorová

Sestrička:

Tel.č:

02/ 68 67 3519

Objednávanie pacientov: telefonicky alebo osobne.