Ambulancia kožnej kliniky a Dispenzárne stredisko pre sexuálne prenášané ochorenia

suterén poliklinky

Lekári:

MUDr. Anastázia Baroňáková

Sestrička:

Blanka Harkaiová

Tel.č:

02/ 48 234 758
Odbery denne 7.00 - 11.00