Ambulancia kožnej kliniky a Dispenzárne stredisko pre sexuálne prenášané ochorenia

suterén poliklinky

Lekári:

uzatvorená

Sestrička:

Tel.č:

02/ 48 234 758