Ambulancia pracovného lekárstva UNB Ružinov

prízemie polikliniky

Lekári:

MUDr.Marta Kriššáková, MBA, MUDr.Andrea Jurinová

Sestrička:

Gajdošová Lucia

Tel.č:

0248434042

Na základe vyšetrenia je vystavený zamestnancovi Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu (F/LPS-3) - originál doručí zamestnanec na príslušné personálne oddelenie, 1 kópia ostane v ambulancii PZS UNB, 1 kópia bude odovzdaná zamestnancovi, ktorú doručí zamestnanec svojmu praktickému lekárovi.

V tejto ambulancii sú vykonávané vstupné, periodické a výstupne lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci pre zamestnancov UNB - Nemocnica Ružinov.

Na ambulanciu je možné sa objednať telefonicky denne od 7.00 hod. do 14.00 hod. na klapke 042.

 

vyšetrenia 7:00 - 12:00

obedová prestávka 12,00- 12,30

vyšetrenia 12:30-14:30

administratíva 14:30-15:30.