Ambulancia pracovnej zdravotnej služby

prízemie poliklinika, č. dv. 115

Lekári:

MUDr. Darina Kukučková

Sestrička:

Bc. Margita Hrašková

Tel.č:

02/ 59 54 2525
Ambulancia PZS zriadená v súvislosti s preraďovaním zamestnancov na výkon práce v riziku biologického faktora.