Ambulancia pre biologickú liečbu

Nemocnica Staré Mesto

Blok CH, 2 posch.

Lekári:

Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA

Sestrička:

Tel.č:

02/ 572 90 270

Zameranie: diagnostika dermatóz, vyšetrenie, indikovanie a podávanie biologickej liečby.

Pondelok až piatok podľa objednania pacientov