Ambulancia pre cerebrovaskulárne ochorenia

Nemocnica Staré Mesto

blok H, prízemie vľavo

Lekári:

Sestrička:

Tel.č:

Č.d./kl./amb.DeňLekárHodiny
miestnosť č. 12 / tel. klapka 185, 882utorok, štvrtokMUDr. Veronika Vestenická, PhD.13:30-15:30
MUDr. Zoltán Goldenberg, PhD.