Ambulancia pre chronické kožné ochorenia

suterén polikliniky

Lekári:

MUDr. Marcela Zelenická

Sestrička:

Zuzana Dikaszová

Tel.č:

02/ 48234 065
Obedňajšia prestávna 11:30 - 12:00
Pacienti sa na vyšetrenie a liečbu objednávajú telefonicky.