Ambulancia pre diabetickú nohu

Nemocnica Staré Mesto

blok G, 2. posch., č. dv. 203

Lekári:

MUDr. Dáša Mesárošová, PhD.

Sestrička:

Tel.č:

02/57 290 142