Ambulancia pre záchvatové ochorenia

Nemocnica Staré Mesto

blok H, prízemie vľavo

Lekári:

Sestrička:

Tel.č:

Č.d./kl./amb.DeňLekárHodiny
miestnosť č. 25 / tel. klapka 147, 621pondelok, stredaDoc. MUDr. Branislav Kollár, PhD.13:30-15:30
MUDr. Katarína Klobučníková, PhD.