Ambulancia Reprodukčnej Medicíny

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

5. poschodie, blok A, č. dv. 22

Lekári:

Vedúci lekár: MUDr. Martin Petrenko, CSc.
prof. MUDr, Miroslav Borovský, PhD., MUDr. Ladislav Maršík PhD., MUDr. Andrea Ďurechová, PhD.,MUDr. Viera Belušáková

Sestrička:

Nikoleta Broschová, Mgr. Denisa Kozubíková

Tel.č:

02/ 6867 2701
  7.00 – 8.00 odbery biologického materiálu
  12.00 – 12.30 prestávka na obed
  12.30 – 15.30 konzultácie, dokumentácia, upratovanie,