Ambulancia všeobecnej chirurgie - muži

Nemocnica Staré Mesto

Prízemie I. chirurgickej kliniky, muži č. dv.: 11

Lekári:

Podľa rozpisu služieb.

Sestrička:

Tel.č:

02/ 572 90 467
Nepretržitá prevádzka. Pohotovosť od 15.30 - 7.00
Preväzy a kontroly v pracovné dni od 7.00 do 12.00, víkendy a sviatky od 9.00 do 12.00.
Poskytuje starostlivosť o chirurgických pacientov nepretržite v celej škále odboru chirurgia – ošetrovanie rán, traumatologická starostlivosť, starostlivosť o cievnych, onkologických pacientov, konzultačná činnosť a zabezpečuje nepretržitú lekársku starostlivosť počas pracovných dní a dní pracovného voľna.