Ambulantná jednotka srdcového zlyhávania

Nemocnica Staré Mesto

Pavilón CH, suterén, č. dverí 5, 2

Lekári:

Prof. MUDr. Ján Murín, CSc., Doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc., MUDr. Juraj Papinčák, PhD.

Sestrička:

Tel.č:

02/572 90 275
(pre pacientov prepúšťaných z nemocnice - diagnóza pokročilého SZ, vyžadujúcich „up-titráciu“ medikácie alebo rozhodnutie o ďalšom postupe)