Anestéziologická ambulancia

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 152

Lekári:

Lekári sa striedajú.

Sestrička:

Eva Fuseková

Tel.č:

02/ 59 54 2376
V ambulancii sú vyšetrovaní pacienti pred plánovaným operačným výkonom s cieľom zhodnotenia celkového stavu, posúdenia potreby prípadných ďalších odborných vyšetrení. Pacient prichádza do ambulancie najlepšie týždeň pred plánovaným operačným výkonom s interným vyšetrením nie starším ako 3 týždne, na vyšetrenie je potrebné objednať sa na tel.čísle 02/5954 2376.
Súčasťou ambulancie je aj konzultácia a anestéziologické vyšetrenie gravidných žien pred plánovanou PEDA (pôrodníckou epidurálnou analgéziou). Každá budúca rodička , ktorá má o túto službu záujem, prichádza na ambulanciu s odporučením pôrodníka minimálne 3 týždne pred termínom pôrodu.