Angiologická ambulancia I, II

Nemocnica Staré Mesto

blok G, 1. posch., č. dv. 105 a 106

Lekári:

MUDr. Ewald Ambrózy, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., MUDr. Čelovská, PhD.

Sestrička:

Tel.č:

02/57 290 511, - 670