Centrum pre chronické kožné ochorenia a biologickú liečbu

suterén polikliniky

Lekári:

MUDr. Mária Žilínková

Sestrička:

PhDr. Alena Javorcsíková, Marcela Šumská

Tel.č:

02/ 482 34 543

Prevádzka denného sanatória je pozastavená z dôvodu nedostatku personálu.
Vykonávame len biologickú liečbu pre pacientov.