Chcem nahlásiť korupčné správanie
Cieľom Univerzitnej nemocnice Bratislava je dodržiavať a zachovávať zásady transparentnosti.
Napriek tomu však zo subjektívnych dôvodov môže prísť k porušeniu týchto zásad na čo môžete upozorniť:

a) priamo orgány činné v trestnom konaní (prokuratúra, policajný zbor), súd alebo príslušný správny orgán (trestné oznámenie alebo podnet na začatie konania o správnom delikte),
b) podnetom adresovaným vedeniu Univerzitnej nemocnica Bratislava, do rúk generálneho riaditeľa, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
c) vyplnením formuláru zverejneného na našej web stránkeAk máte podozrenie  na korupčné správanie, postupujte v zmysle zákona. Užitočné informácie nájdete : http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/co-je-korupcia/.