Copyright

Obsah internetového portálu Univerzitnej nemocnice Bratislava je chránený autorským právom.
Akékoľvek rozmnožovanie obsahu mimo domény unb.sk je možné jedine po obdržaní písomného súhlasu Univerzitnej nemocnice Bratislava.
Prípadné porušenia autorského práva sú predmetom občiansko-právnej alebo trestno-právnej zodpovednosti.
Podrobnejšie informácie po vyžiadaní obdržíte e-mailom na adrese sekretariat@unb.sk.