Diabetologická ambulancia I

Nemocnica Ružinov

suterén monobloku , č. dverí 11

Lekári:

MUDr. Darina Návratová

Sestrička:

Jana Tomašková

Tel.č:

02/48 234 772
Odber krvi:denne od 7:00 do 8:00
Prestávka 12.30 - 13.00
Každú stredu 14.00 - 15.30 klinický seminár