Diabetologická ambulancia II

prízemie, prechodová chodba do polikliniky, č.dv. 1059

Lekári:

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM
MUDr. Miriam Avramovová

Sestrička:

Zuzana Matušicová

Tel.č:

02/ 48 234 160
7.00 - 8.00 Odbery sa realizujú na Diabetologickej amb. 1 - suterén nemocnice, č. dv- 11. Tel: 02/ 48 234 772
V čase 8.00 - 9.00 len objednaní pacienti na liečbe inz. pumpou.
Prestávka 12.30 - 13.00
Každú stredu 14.00 - 15.30 klinický seminár