Diabetologické edukačné centrum

Nemocnica Ružinov

prízemie, prechodová chodba do nemocničnej polikliniky, č. dv. 1059

Lekári:

MUDr. Miriam Avramovová, MUDr. Peter Jackuliak, MUDr. Darina Návratová, PhD.

Sestrička:

Bc. Melita Aziriová

Tel.č:

02/ 48 234 153
7.00 - 8.00 odbery
12.30 - 13.00 prestávka
Každú stredu 14.00 - 15.30 klinický seminár