Dopĺňame prístrojové vybavenie

plazmový sterilizátor
Obrázok ku správe: Dopĺňame prístrojové vybavenie

Moderný plazmový sterilizátor v hodnote 106 000 EUR nám tento týždeň priviezli na Úsek plazmovej sterilizácie v Nemocnici akad. L. Dérera. Najmodernejší plazmový sterilizátor svojej generácie tak dopĺňa techniku, ktorá slúži na sterilizáciu inštrumentov a pomôcok v medicíne.

Plazmová sterilizácia je najnovšou a zatiaľ najspoľahlivejšou metódou sterilizácie nástrojov používaných v zdravotníctve. Ide v podstate o využitie veľmi jednoduchých chemických procesov na zničenie všetkých mikroorganizmov a patogénov. Táto metóda je mimoriadne účinná, no zároveň veľmi šetrná k nástrojom, nedochádza k ovplyvneniu celkových vlastností materiálu alebo k samotnému znehodnoteniu. Nástroje si zachovávajú svoju ostrosť, ohybnosť, optickú jasnosť, schopnosť tvorby elektrických výbojov a pod.

„V najbližších mesiacoch doplníme plazmový sterilizátor aj na ostatných pracoviskách v rámci UNB, a to práve z financií, ktoré sme získali z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), vďaka ktorému postupne vynovujeme nielen prístrojové vybavenie, ale aj priestory nemocníc,“ doplnil riaditeľ UNB, MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA.