Elektrofyziologické laboratórium

č. dverí 249

Lekári:

doc. MUDr. Michal Minár, PhD., MuDr. Alice Martinkovičová, MUDr. Pavol Kadlic, MUDr. Peter Marček

Sestrička:

Mgr. Mária Savarová

Tel.č:

02/5954 2727 objednávanie možné od 7:30 do 9:00
Elektrofyziologické laboratórium:
Elektromyografia EMG
Evokované potenciály VRP, SSEP, BAEP