Elektrokardiografické vyš.metódy Spirometria

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Poliklinika -1.posch., č. dv. 02

Lekári:

Sestrička:

Jaroslava Jankovičová

Tel.č:

02/ 68 67 2558