Elektromyografia- EMG laboratórium

Nemocnica Ružinov

Nemocničná poliklinika, suterén, č. d. 046

Lekári:

Doc. MUDr. J. Benetin, PhD., Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc., MUDr. Viera Hančinová, MUDr. František Cibulčík, CSc., MUDr. Andrea Hergottová

Sestrička:

Mária Kučerová

Tel.č:

02/48 234 192
Príprava ambulancie 7.00 - 8.00
Prestávka 12.00 - 12.30
Administratíva 14.00 - 15.30