Elektronystagmografia - ENG

Nemocnica Ružinov

Nemocničná poliklinika, suterén, č. dv. 045

Lekári:

Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, CSc.

Sestrička:

Viera Lörincová

Tel.č:

02/48 234 186
Príprava ambulancie 7.00 - 8.00
Prestávka 12.00 - 12.30
Administratíva 14.00 - 15.30