Endokrinologická ambulancia

Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice

Pavilón G, prízemie č. dv. 14

Lekári:

Sestrička:

Tel.č:

0918 379 747
Výlučne konziliárne služby pre hospitalizovaných pacientov