ERCP pracovisko

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

1.posch., č. dv. 104/6

Lekári:

prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.,MUDr. Rudolf Hrčka, CSc., MUDr. Ľudovít Jančula, MUDr. Marián Bátovský, CSc.

Sestrička:

endoskopické sestry sa striedajú

Tel.č:

02/ 68 67 3578
ERCP, PTC, Dilatácie, PEG, stenty, sono sonografia.