Ergometria + EKG Interná ambulancia

Nemocnica Ružinov

suterén monobloku A nemocničnej polikliniky, č. dverí 15

Lekári:

Doc. MUDr. Gabriel KAMENSKÝ, CSc., FESC.
MUDr. Anton DLESK, PhD., MUDr. Ondrej BEŇAČKA, MUDr. Ján PÁLEŠ, MUDr. Katarína HRUBIŠKOVÁ

Sestrička:

Dana Kinčešová

Tel.č:

02/ 48 234 179
07:00 – 09:30  odbery a EKG pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov
Na ergometriu si pacient prinesie športovú obuv, športové oblečenie a uterák. 
Prestávka 12.30 - 13.00 
Každú stredu 14.00 - 15.30 klinický seminár