Funkčná diagnostika EKG

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie polikliniky, č. dv. 150

Lekári:

Sestrička:

Júlia Gašparová, Tatiana Biskupičová

Tel.č:

02/ 59 54 2638
Elektrokardiografia