Funkčná diagnostika spirometria

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 148

Lekári:

prim. MUDr. Ladislav Šabo

Sestrička:

Daniela Hermanová

Tel.č:

02/ 59 54 2638
spirometria