Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia III.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

-1. poschodie polikliniky, č. dv. 328

Lekári:

prim. MUDr. Zita Majerníková

Sestrička:

Renáta Tabačiarová

Tel.č:

02/ 59 54 2401