Geriatrická ambulancia I.

prízemie monobloku v priestoroch rehabilitácie

Lekári:

MUDr.Eva Rajnohová, MUDr.Zuzana Jánošková

Sestrička:

Magdaléna Takáčová

Tel.č:

12.00-12.30 obedová prestávka