Geriatrická ambulancia II

poschodie poliklinika, č. dv. 264

Lekári:

MUDr. Jana Hoozová

Sestrička:

Elena Štulajterová

Tel.č:

02/ 59 54 2215
Kontakt mail: geriatricka@kr.unb.sk

Vyšetrujeme iba objednaných pacientov vo veku nad 65 rokov.

MUDr. Hoozová neordinuje: 27.10., 30.-31.10., 15.-16.11., 27.11., 1.12., 20.12., 22.12., 29.12.