Geriatrická ambulancia II

poschodie poliklinika, č. dv. 264

Lekári:

MUDr. Jana Hoozová

Sestrička:

Elena Štulajterová

Tel.č:

02/ 59 54 2215
Kontakt mail: geriatricka@kr.unb.sk

Vyšetrujeme iba objednaných pacientov vo veku nad 65 rokov.

MUDr. Hoozová neordinuje: 2.-7.5., 17.-22.5., 5.6., 4.-11.7.,