Geriatrická ambulancia II

poschodie poliklinika, č. dv. 264

Lekári:

MUDr. Jana Hoozová

Sestrička:

Zoana Szlovaková

Tel.č:

02/ 59 54 2215