Gynekologická ambulancia I.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

1. poschodie poliklinika, č. dv. 221

Lekári:

MUDr. Roman Procházka, MUDr. Anna Boháčiková, prim, MUDr. Eva Dedinská, MUDr. Katarína Komaromy Gerincová, MUDr. Zuzana Provazníková, MUDr. Nataša Feráková, MUDr. Hana Habánová, PhD.

Sestrička:

Helena Vatralová

Tel.č:

02/ 59 54 2794 (objednávanie 07:00 - 08:00 hod.)
pediatrická-detská gynekológia, onkogynekológia, urogynekológia