Gynekologická ambulancia II. - tehotenská poradňa

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dverí 54

Lekári:

Prof. MUDr. Pavel Šuška, CSc., MUDr.Miroslava Vargová, MUDr.Luba Petrová, MUDr.Eva Rybanská, MUDr. Lenka Hrúziková, MUDr.Petra Pšenková,

Sestrička:

Alena Mrvová

Tel.č:

02/ 48 234 738
odbery + príjmy 7:00-8:00, obed 12.00 - 12.30
administratíva 14.00-15.00