I. klinika geriatrie LF UK a UNB

Na klinike poskytujeme špecializovanú nemocničnú starostlivosť zameranú na seniorov. Zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť v odbore geriatria v súlade s Koncepciou zdravotnej starostlivosti o geriatrických pacientov, vydanej Ministerstvom zdravotníctva SR. Vzhľadom na systém poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave je klinika v prvom rade zodpovedná za diagnostiku a liečbu seniorov starších ako 65 rokov bývajúcich v definovaných mestských rajónoch, ktorí potrebujú nemocničnú diagnostiku a/alebo liečbu akútnych internistických ochorení. Priemerná dĺžka hospitalizácie je 9 dní. 
Klinika disponuje 45 lôžkami. Vďaka jednotke intenzívnej starostlivosti sme schopní poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť bezprostredne na živote ohrozeným chorým, ako sú napr. pacienti s akútnym infarktom myokardu alebo s poruchami srdcového rytmu. Klinika má vlastné sonografické pracovisko, kde sa vykonávajú ultrazvukové vyšetrenia srdca, brušných orgánov a ciev končatín. Súčasťou kardiologickej starostlivosti sú 24-hodinové vyšetrenia tlaku krvi a EKG. Napriek vyššiemu veku nášho pacienta sa venujeme aj preventívnej činnosti, zameranej najmä na metabolické, kardiovaskulárne a onkologické ochorenia. Ku klinike je afiliovaná poliklinická geriatrická ambulancia, poskytujúca seniorom komplexnú špecializovanú starostlivosť, osobitne zameranú na preventívnu geriatriu a predoperačné vyšetrenia. 
Klinika geriatrie vznikla v roku 1979. Klinika má tradíciu nielen zdravotnej starostlivosti o geriatrického pacienta, ale aj tradíciu vedeckú a pedagogickú pri vzdelávaní medikov a mladých lekárov. 
Vo vedeckej oblasti sa klinika venuje najmä geriatrickým špecifikám kardiovaskulárnych a ďalších ochorení s vysokým výskytom u seniorov, ale aj štúdiu pre geriatriu typickej polymorbidity a polyfarmácie. 
 
Klinika geriatrie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Nemocnica akademika Ladislava Dérera
Limbová 5
833 05 Bratislava

02/5954 5232 - sekretariát
02/5954 6263 - fax
02/5954 5268 - prednosta
02/5954 5229 - primár
02/5954 5263 - vedúca sestra
02/5954 5233 - vyšetrovňa – oddelenie 1. poschodie
02/5954 2657 - vyšetrovňa – oddelenie 2. poschodie
02/5954 5227 - ambulancia
02/5954 5269 - JIS

E-mailová adresa kliniky: geriatria@kr.unb.sk

 

 

späť