II.neurologická klinika LF UK a UNB získala prestížne diamantové ocenenie


Európska organizácia pre cievne mozgové príhody (European Stroke Organization – ESO) udelila II.neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava v Nemocnici akad. L. Dérera štatút Diamantového centra pre liečbu cievnych mozgových príhod za rok 2022.

II.neurologická klinika LF UK a UNB sa zapojila do programu Angels Awards a stala sa tak súčasťou rastúcej komunity profesionálov, ktorí optimalizujú kvalitu starostlivosti o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou. Cieľom iniciatívy Angels je zvýšiť počet pracovísk v Európe, ktoré sú pripravené poskytnúť tú najlepšiu starostlivosť.

Jedná sa o najvyššie dosiahnuteľné ocenenie pri poskytovaní akútnej starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Ocenenie prebrala MUDr. Martina Chovancová, počas galavečera Európskeho kongresu pre cievne mozgové príhody (European Stroke Organisation Congress - ESOC) v máji v Mníchove.

„Som veľmi rád, že aj naša nemocnica sa môže pochváliť týmto prestížnym diamantovým ocenením, ktoré udeľuje medzinárodná organizácia. Dokazuje to, že v našej nemocnici máme špičkové pracoviská na ktorých pracujú jedineční odborníci, ktorí dokážu pacientovi poskytnúť zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni a častokrát aj zachrániť život“, dodal riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Mayer.


Diamantové ocenenie