Infektologická ambulancia pre deti I

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

Infekčný pavilón, medziposchodie, č. dv. 3

Lekári:

Doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD., prim. MUDr. Soňa Gabrišková, MUDr. Alena Počarovská, MUDr. Matej Gojdič

Sestrička:

Mgr. Dana Vachunová, Erika Demčáková

Tel.č:

02/ 59 54 2956