Infektologická ambulancia pre deti I

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

Infekčný pavilón, medziposchodie, č. dv. 3

Lekári:

Doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD., MUDr. Zuzana Dobiašová, PhD., prim. MUDr. Soňa Gabrišková, MUDr. Alena Počarovská

Sestrička:

Tel.č:

02/ 59 54 2956