Infektologická ambulancia pre dospelých I

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

Infekčný pavilón, medziposchodie, č. dv. 1

Lekári:

MUDr. Alena Koščálová, MSc., MUDr. Katarína Horniczká, MUDr. Marta Ondrušková, CSc., MUDr. Monika Matulová

Sestrička:

Daniela Jatiová

Tel.č:

02/ 59 54 2951