Infektologická ambulancia pre dospelých II

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

medziposchodie, č. dv. 2, budova KIGM

Lekári:

MUDr. Lukáš Greguš

Sestrička:

sa striedajú

Tel.č:

02/ 59 54 2954
mail: kigm.unb@gmail.com